Historie firmy

Krátce po revoluci se Jaroslav Ludvík st. rozhodl založit instalatérskou firmu. Zřídil si tedy 4. 12. 1992 živnostenské oprávnění na poskytování tohoto druhu služeb. Nedlouho na to 7. 5. 1992 si založil živnost i jeho bratr. Díky vřelému vztahu obou bratrů, vzniklo zanedlouho sdružení známé na Trutnovsku a okolí jako: "Fa Ludvík". Za dobu 22 let fungování zažila tato firma řadu úspěchů ale i pádů, díky kterým mohla získat cenné a mnohdy skutečně DRAHÉ zkušenosti.

Zásadní zlom přišel začátkem ledna roku 2014, kdy vlivem rozdílných filozofii obou majitelů došlo k přerušení jejich společného fungování firmy, sdružení bylo zrušeno a Jaroslav i Ivo Ludvík pokračovali ve svých činnostech samostatně.
Jaroslav Ludvík St.
Jaroslav Ludvík St.

Firma v současnosti

Za řadu let zkušeností, jsme se mnohému naučili, o vedení firmy, o našem řemeslu i o našich zákaznících. Filozofii této firmy bylo vždy dělat práci poctivě, v co nejkratším možném časovém horizontu, a za cenu která byla pro zákazníka "zajímavá". 

I přes tlaky konkurence a dodavatelů jsme nikdy nepřistoupili na snížení kvality prodávaných produktů nebo poskytovaných služeb jen proto, abychom o "pár korun" snížili cenu a ve finálním výsledku by to pro zákazníka znamenalo, že by dostal produkt nebo službu která není dobrá. Kvalita pro nás byla vždy prioritou a to je nejspíše ten důvod proč si k nám i přes velikou konkurenci zákazníci vždy našli cestu. 

Uvědomujeme si, že se jedná o veliký závazek vůči našim zákazníkům a naší snahou vždy bude tento závazek splnit. Budeme rádi, pokud nám i nadále zachováte přízeň a jsme přesvědčeni, že s našimi službami budete spokojeni.